4.16.

(•̀ᴗ•́)و o##o>

Steering your (own) car

A status symbol, most often of autonomous movement and of coming of age, a car is not just a vehicle of transport. The hacking of smart car systems becomes even more ironic. A quickly expanding industry of smart cars also expands the possibility of hacking and hijacking vehicles. Just recently, a 19-year old security researcher managed to open car doors of over 20 Teslas remotely. [52]


[52] https://www.aljazeera.com/economy/2022/1/12/teenager-says-he-remotely-hacked-into-more-than-25-teslas


Riadenie svojho (vlastného?) auta

Auto, symbol statusu, najčastejšie autonómneho pohybu a dospelosti, nie je len dopravným prostriedkom. Hackovanie systémov inteligentných áut sa stáva vskutku ironickým. Rýchlo sa rozvíjajúci priemysel inteligentných áut so sebou prináša možnosti hackovania a únosov vozidiel. Len nedávno sa 19-ročnému bezpečnostnému výskumníkovi podarilo na diaľku otvoriť dvere auta viac ako 20 vozidlám Tesla. [52]