4.3.

ʘ(ò_óˇ)ʘ

Voice misassistants

 Once on a rainy day, Kristin Livdahl’s daughter asked the voice assistant Alexa for a challenge. The day was boring and it was fun to try out challenging things. Via Echo, the 10-year-old girl was told to touch a live plug with a penny. Alexa said it “found it on the web.” Luckily, the mother had been present at that moment and the young girl had been aware of the danger of that suggestion. Although Amazon has updated its Alexa voice assistant after this incident, it uncovered its possible mishappenings, especially when we consider the constant presence of Amazon’s Echo in households. [16]


[16] https://www.bbc.com/news/technology-59810383


Hlasoví ne-asistenti

Počas jedného daždivého dňa dcéra Kristin Livdahl požiadala hlasovú asistentku Alexu o radu. Deň bol fádny a pre dievčatko bolo lákavé skúsiť nejakú novú výzvu. Cez Echo automatizovaná Alexa 10-ročnému dievčaťu povedala, aby sa dotklo zástrčky mincou v ruke. Alexa povedala, že to „našla na webe“. Našťastie bola prítomná matka a malé dievča si bolo nebezpečenstva vedomé. Hoci Amazon po tomto incidente svojho hlasového asistenta Alexu aktualizoval, odhalil aj jeho mnohé možné defekty, najmä keď vezmeme do úvahy, že je takýto hlasový asistent v domácnostiach prítomný neustále. [16]