4.5.

(..) ( l: ) ( .-. ) ( :l ) (..)

A mirror with a memory

Besides playing favorite videos, conducted by voice of the user, the possibilities of contemporary smart mirrors reach out much further than being just a smart TV in the bathroom (which can get ordinarily hijacked). The sphere of beauty and wellness are increasingly being influenced by the quantified self movement: the traditional tools turn to gadgets and, in turn, can change our perception of physicality.

Packed with special software and custom AI, the high-end smart mirrors for beauty and fashion enthusiasts offer not only ultra-magnifying features to zoom every pore. These devices can remember and track the development of your skin conditions, evaluate it in terms of skin cancer risk or simply suggest you a specific make-up for this evening. [20] Using artificial intelligence, we can see the make-up product mapped to our face to decide if we like it. Some mirrors come with lights that are able to simulate diverse lightning conditions. [21]

Reversing the perspective, could this also be a way to obtain quite a good scan of someone’s face? What could that mean in the age of deep fakes?


[20] https://edit.sundayriley.com/are-smart-mirrors-ruining-our-lives/

[21] https://www.amazon.com/gp/product/B07F11V72L/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=thesundayedit20&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=B07F11V72L&linkId=5bfd0975b5c5719fc35e66c45f8f08f5


Pamäťové zrkadlo

Popri prehrávaní obľúbených videí, ktoré je možné ovládať hlasom používateľa, siahajú možnosti súčasných „inteligentných zrkadiel“ ďaleko za hranice inteligentného televízora v kúpeľni (ten môže byť napadnutý skutočne jednoducho). Oblasť krásy a wellness je čoraz viac ovplyvňovaná kvantifikovaným pohybom jednotlivca. Tradičné nástroje sa tak menia na inteligentné, svojbytné zariadenia, ktoré môžu zmeniť naše vnímanie telesnosti.

Špičkové inteligentné zrkadlá, vybavené špeciálnym softvérom a vlastnou umelou inteligenciou, ponúkajú nadšencom krásy a módy nielen ultrazväčšovacie funkcie na priblíženie každého póru. Tieto zariadenia si dokážu zapamätať a sledovať vývoj vašich kožných nedokonalostí, vyhodnotiť tak napríklad riziko rakoviny kože alebo vám jednoducho navrhnúť konkrétny make-up na večer. [20] Pomocou umelej inteligencie si môžeme vopred prezrieť make-up namapovaný na tvári a rozhodnúť sa, či sa nám páči. Niektoré zrkadlá sú vybavené svetlami, ktoré sú schopné simulovať rôzne svetelné podmienky. [21]

Keď však pozmeníme perspektívu, nie je práve to perfektný spôsob, akým možno získať sken niečiej tváre? A čo by to mohlo znamenať vo veku deepfakes – falošných identít?