4.18.

⚆ _ ⚆ ♪[(。☉_ ⊙。)]

Smart doorbell

October 2020, BBC [54] reporting:
‘”When he left the house, that’s when I started to see that he was using the Ring doorbell camera to track me,” says Kate, who is using a pseudonym. She is referring to Amazon’s internet-connected security device. It triggers alerts when it detects motion in front of a home and allows live footage or recordings to be watched from a far.

“I could take the battery out of it if I wanted to, but I didn’t feel like I could because he would say to me, ‘You’re compromising our children’s safety“I was worried that he would go to the police and try and suggest that I’m a bad mother.”


[54] https://www.bbc.com/news/technology-54554408


Inteligentný zvonček na dverách

Október 2020, správa [54] BBC:
„Keď vyšiel z domu, uvidela som, že ma sledoval pomocou zvončekovej kamery Ring,“ hovorí Kate, ktorá v rozhovore používa pseudonymum. Ring je bezpečnostné zariadenie Amazonu s pripojením na internet. Spúšťa upozornenia, keď zaznamená pohyb pred domom, a umožňuje z diaľky robiť a ukladať živé zábery alebo záznamy.

„Mohla som z neho vybrať batériu, keby som chcela, ale myslela som, že nemôžem. Bála som sa, že by mi povedal: ‚Ohrozuješ bezpečnosť našich detí. “Bála som sa, že pôjde na políciu a ukázalo by sa, že som zlá matka.”